WIST JE DAT ...

Copyright © All Rights Reserved


WIST JE DAT ...


- Een osteopaat ook doeltreffend kan zijn zonder het kraken van de gewrichten?!

Wie osteopathie zegt, denkt ongetwijfeld aan dat fameuze ‘kraken’. Maar als je een ‘krak’ hoort, zijn dat niet de botten die kraken! Dit geluid wordt geproduceerd door gas in de gewrichtsholte en bewijst dat er een ‘decoaptatie’ van het gewricht heeft plaatsgevonden (m.a.w. de stoornis is verholpen). Toch zijn veel osteopathische technieken ook doeltreffend zonder dat kraken eraan te pas komt, omdat ze meer op de spieren en organen focussen dan op de botten. In werkelijkheid hangt alles af van de situatie. Kraken is niet koste wat het kost noodzakelijk, maar moet ook niet per se vermeden worden. En ten slotte: het is niet omdat je niets hoort dat er niets gebeurt!
- Melk toch niet zo gezond is voor elk?

Steeds meer artsen en voedingsdeskundigen waarschuwen voor de nadelige effecten van koemelk. De twee bekendste daarvan zijn koemelkallergie en lactose-intolerantie.

Lactose-intolerantie is een (totaal of gedeeltelijk) gebrek aan lactase, het enzym dat lactose (melksuiker) afbreekt tot enkelvoudige suikers (galactose en glucose) die door de darm kunnen worden opgenomen in het bloed. Mensen met een gebrek aan dit enzym verdragen geen koemelk. Lactose wordt bij hen niet afgebroken maar door bacteriën omgezet in gas en melkzuur. Dit zorgt voor maagdarmklachten, zoals winderigheid, diarree, buikpijn, overgeven, enz.

Koemelkallergie is een allergische reactie op één of meer proteïnen (eiwitten) in melk, meestal het eiwit caseïne. Dat kan uiteenlopende symptomen veroorzaken: maagdarmklachten, luchtwegaandoeningen, huidklachten, pijn en ontstekingsreacties, psychische symptomen, neurologische aandoeningen en zelfs anafylaxie (levensbedreigende, acute allergische reactie).

Maar melk is ook los van deze twee erkende ziektebeelden niet echt een geschikt voedingsmiddel voor de mens.

Mogelijke gevolgen van (te veel) koemelk:

-verhoogde slijmaanmaak (darmen, luchtwegen)

-verminderde immuniteit

-gezwollen keel- en neusamandelen

-maagdarmklachten

-terugkerende infecties

-allergie, eczeem, astma

-auto-immuniteit (reumatoïde artritis, diabetes type 1 en andere auto-immuunziekten)

-neurologische aandoeningen, psychische ziektebeelden en gedragsstoornissen

-nierstenen

-osteoporose

-verminderde opname van mineralen en vitamine B12

-verhoogde aanmaak van insuline en insulineachtige groeifactor (IGF-1) met op lange termijn een verhoogd risico op kanker

Toch blijven reclameslogans als Melk is goed voor elk, Melk en je kan tegen een stootje en Drink nu melk voor later melk en zuivelproducten promoten. Het belangrijkste argument is dat melk rijk is aan calcium, het mineraal dat we nodig hebben voor sterke botten. Calcium uit melk wordt echter niet goed opgenomen. Te veel melk heeft bovendien een verzurend effect, waardoor mineralen zoals calcium uit de botten gehaald worden. Veel koemelk drinken of zuivelproducten eten kan osteoporose juist in de hand werken.

De meeste mensen krijgen klachten door het eten van melkproducten. Het schrappen van koemelk zal altijd een gunstig effect hebben op je gezondheid, ook wanneer je geen aangetoonde lactose-intolerantie of koemelkallergie hebt.

Je kan koemelk vervangen door plantaardige melk: amandelmelk, rijstmelk, sojamelk, quinoamelk, kastanjemelk, hazelnootmelk, havermelk, kokosmelk, …


- Migraine ook te verbeteren is zonder medicatie?!

Migraine is één van de meeste voorkomende neurologische klachten. Het is niet zomaar hoofdpijn. Een migraineaanval kan je volledig lam leggen. Mensen die regelmatig zo’n aanval krijgen, worden sterk gehinderd in hun dagelijks functioneren en ervaren moeilijkheden in hun sociale relaties, hun werk en hun gezinsleven. Migraine tast je levenskwaliteit ernstig aan.

Er zijn een aantal medicijnen die migraine kunnen verlichten, maar ze werken niet bij iedereen even goed, worden vaak niet goed verdragen en kunnen ernstige bijwerkingen hebben, vooral bij langdurig gebruik.

Migraine en spanningshoofdpijn komen veel voor bij schoolkinderen en vormen een grote uitdaging voor artsen en ouders. Pijnstillers en andere medicatie zijn geen oplossing omwille van de bijwerkingen, waar kinderen extra gevoelig voor zijn en die nog verergeren bij langdurig gebruik.

Migraine kan ook op een natuurlijke manier voorkomen en/of verlicht worden. In de eerste plaats door de oorzaken te achterhalen en deze aan te pakken, in de tweede plaats door het vermijden van migrainetriggers. Er zijn ook een aantal leefstijlfactoren en natuurlijke middelen die het aantal migraineaanvallen drastisch kunnen verminderen.

Zo vermindert een combinatie van ginkgo biloba extract, coënzym Q10 (ubiquinol!!), vitamine B2 en magnesium het aantal migraineaanvallen bij schoolkinderen met meer dan de helft na drie maanden (Esposito M, 2010).

Een combinatie van ginkgo biloba, vitamine B2 en coënzym Q10 kan ook de ernst en de duur van een aanval aanzienlijk verminderen (Allais G, 2013). Ook magnesium kan snel verlichting geven bij een acute aanval.

Uit een recent onderzoek blijkt dat gember even goed werkt als triptanen (medicijnen tegen acute migraine). Honderd migraine patiënten kregen tijdens vijf verschillende acute migraineaanvallen ofwel sumatriptan ofwel gemberpoeder. Gember was even effectief als sumatriptan in het verminderen van de ernst van de aanvallen en het gaf minder bijwerkingen (Maghbooli M, 2014).Voor andere interessante weetjes kan u altijd mijn facebookpagina bezoeken.